Başvuru Şartları ve Değerlendirme Kriterleri

Başvuru Şartları ve Değerlendirme Kriterleri

Başvuru İnternet Adresi:

Tercih için kullanılabilecek belgeler ve öncelik sıraları

 1. ALKÜ-YÖS Sınav Puanı (2023 yılında gerçekleştirilmemiştir, daha önceki yılların puanları kullanılamaz.)
 2. TR-YÖS Sınav Puanı
 3. Diğer Devlet Üniversitelerinin YÖS Puanları (Kare kodu ve doğrulama linki zorunludur. 2023 yılına ait olmalıdır.)
 4. Lise Diploma Puanı (Adayların tercih yapmak için lise denklik belgelerinin ve bu belgelerinde 100'lük sisteme çevirmiş puanlarının olması zorunludur. Aksi halde tercih yapamazlar.)
  Not: Lise Diploma Puanı dışındaki başvuru türlerinde denklik belgesi  zorunlu değildir.

Yerleştirme Esnasında Uygulanacak Katsayılar

 1. ALKÜ-YÖS Sınav Puanı: 1
 2. TR-YÖS Sınav Puanı: 0,9
 3. Diğer Devlet Üniversitelerinin YÖS Puanları: 0,8
 4. Lise Diploma Puanı: 0,7

Taban Puanları

 • Tıp Fakültesinin tercih taban puanı 90 puandır ve bu fakülteye diploma puanı ile öğrenci alınmaz.
 • Diş Hekimliği Fakültesinin tercih taban puanı 80 puandır ve bu fakülteye diploma puanı ile öğrenci alınmaz.
 • Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan Fakültelerin tercih taban puanı 65’tir,
 • Meslek Yüksekokullarının tercih taban puanı 40’tır ve her dört puan türünde de tercih başvurusu yapılabilir.

Özel Yetenekle Kabul Eden Bölümler

 • Özel yetenekle öğrenci kabul eden bölümlere ait başvurular ayrı bir başvuru ilanında açılacak olup bu programların tercih taban puanı 30’dur.
 • Adayın bu bölümü kazanabilmesi için, bölüm tarafından yapılacak özel yetenek sınavından başarılı olması gerekmektedir.