Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Lise diploması orijinali veya geçici mezuniyet belgesi (Apostilli/onaylı)
 • Lise diploması veya geçici mezuniyeti belgesi onaylı Türkçe çevirisi
 • Transkript Türkçe çevirisi (Apostilli/onaylı)
 • Milli Eğitim Müdürlüğü / Türk Dış Temsilcilikleri onaylı denklik belgesi (Denklik belgesi yoksa denklik randevusunun çıktısı alınmalı. Adaylara 30 gün süre tanınır. Öğrenci bu sürede denklik getirmezse kaydı silinir.)
 • Pasaport Fotokopisi (Giriş-Çıkış Sayfaları Dahil), Geçici Koruma Belgesi Fotokopisi, Mavi Kart Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. (Bunlardan birinin ibraz edilmesi gerekli)
 • Dikkat ! Türk uyruklular için özel belgeler;
  1. Mavi kartlı ise, Mavi kartını ibraz etmeli ve nüfus kayıt örneğini vermeli.
  VEYA
  2. Mavi kartlı değilse, Nüfus cüzdan fotokopisini ve Emniyetten alınmış yurtdışı giriş-çıkış kaydını ibraz etmeli. (Bu aday lisesinin tamamını yurtdışında okumuş olan adaydır. Diploması ile yurtdışı giriş-çıkış bilgileri eşleşmiyorsa kaydı yapılmaz.)
 • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift Uyruklulardan vukuatlı nüfus kayıt örneği,